Overzicht oefeningen


Dit is het essentiële referentiemateriaal om effectieve Acceleratie Training™ programma’s samen te kunnen stellen. Het biedt een visuele weergave van meer dan 60 oefeningen die alle vijf de elementen van Acceleratie Training schema’s omvatten. U treft ook een overzichtstabel met de aanbevolen instellingen en tijdsduur voor de betreffende oefeningen. Iedere oefening wordt beschreven met duidelijke instructies, aanwijzingen voor de trainer en de betrokken spiergroepen.