Osnovni prirucnik


TOva studija automatski sažima sve principe Acceleration Training™. To su esencijalne reference za svakoga ko je više zainteresovan za ucenje o Power Plate mašini, a posebno je koristan za fitness profesionalce koji su završili Power Plate Core Fundamentals Fitness i Performance Academy.

Obradene teme sadrže istoriju razvoja Power Plate mašina, kao i poglavlja o Biomehanici i Neurofiziologiji, Reakciji I Adaptacija na metodologiju Acceleration Training. Prirucnik takode sadrži I abecedno poredanu listu referenci koje pomažu dalje proucavanje.