Movement Library


Najvažnije, referentne alatke za efikasane Acceleration Training™ programe vežbanja, vizualno su prikazane kroz 60 razlicitih vežbi kroz pet faza od kojih se sastoji vibracioni trening. Možete ih koristiti za kreiranje razlicitih i raznovrsnih programa. Takode sadrži i referentnu tabelu sa preporucenim podešavanjem i trajanjima vežbi. Svaka vežba je pracena instrukcijama o proceduri izvodenja, izborom tastera i ciljanoj grupi mišica.