Power Plate za zdraviju populaciju


Ovo je objašnjenje kako Power Plate mašina može pomoći u poboljšanju zdravlja i opšteg stanja organizma,od efekta gubljenja telesne težine do uvećanja mišićne snage.

Kako se istraživanja nastavljaju, tako sve više saznajemo o principima i efektima Acceleration Training™ vežbanja, kao što postaje jasnije i ko može imati najviše koristi. Ovaj vodič objašnjava fiziološke efekte koje Power Plate ima na ljudsko telo, jasno pokazujući kako Power Plate može da pomogne širokom spektru klijenata da poboljšaju svoje zdravlje,kondiciju i opšte stanje, a posebno onima koji ne mogu da vežbaju na konvencionalni način ili ne vole tradicionalni način vežbanja.