Transparent person front view

Bolja cirkulacija

Vibracije Power Plate® mašine stimulišu kontrakcije mišića, koji poput pumpe, neposredno povećavaju protok krvi. To poboljšava transport kiseonika i hranljivih sastojaka u sve ćelije tela i efikasnije izbacivanje otpada, kao što je mlečna kiselina.