Woman demonstrating yoga stretch on Power Plate

Relaksacija

Power Plate® mašina je više od trenažera. On nudi mogućnost masaže celog tela i relaksaciju. Pasivno aktivira sve mišićne grupe, momentalno ubrzava cirkulaciju, pomaže smanjenju bola i boljem opuštanju.