Woodcut of Sir Isaac Newtown

Pokreni se

Sila = Masa x Ubrzanje

Sir Isak Njutn bi obožavao Power Plate®. Njegov drugi zakon objašnjava kako Acceleration Training™ funkcioniše. Sila je proizvedena ubrzanjem tvoga tela (predstavlja masu u formuli). Tako, umesto da dodajemo masu, mi jednostavno pomeramo vaše telo i proizvodimo silu koja je jednaka 6G.