Time,Can you spare a minute?

Vreme

Imaš li minut vremena?

Ne zove se džabe Acceleration Training™. Power Plate® treninzi su tako brzi, jer vibriranje celog tela angažuje više mišićnih vlakana tokom izvođenja svake vežbe. Kada podesite mašinu na 30Hz – 30 sekundi, i izvodite vežbu, samo zamislite koliko puta vaši mišići odgovore na vibraciju…