Learn the Controls my3

Uputstvo za rukovanje

my3™

  1. On/Off - Ovaj taster startuje i zaustavlja mašinu.
  2. Time - Izaberite 30 ili 60 sekundi pomoću tastera Time. Možete koristiti vreme i od 45 s, tako što ćete podesiti 60 s i prestati sa vežbom kad preostane 15 sekundi.
  3. Amplituda - Predstavlja visinu pomeranja platforme prilikom vibriranja. Počnite sa Low osim ukoliko ne radite masažu na samoj spravi.
  4. Ponavljanje - Jednom kada su setovanja podešena, možete pokretati spravu jednostavnim pritiskom Reapet dugmeta za rad na podešenim setovanjima.

Preuzmi PDF