Power Plate my5

Uputstvo za rukovanje

my5™

  1. Start / Stop
  2. Taster Quickstart - Izabrati setovanje, zauzeti stav i pritisnuti start.
  3. Time - Izabrati 30 ili 60 sekundi.
  4. Frequency - Brzina vibriranja. Otpočnite sa 30Hz, osim za masažu. Menjajte frekvenciju za po 1Hz pritiskom na plus ili minus.
  5. Amplitude - Visina amplitude vibracija. Započnite sa Low-nisko, osim za masažu.
  6. Repeat - Počinjete ispočetka sa istim parametrima.

Preuzmi PDF