Integracija

Fitness i Trening

Za sve one koji su završili Osnovni kurs, proširite vaše znanje o Acceleration Training™ metodi, uz pomoć ovog naprednog kursa. Većinom praktičan, kurs se fokusira na stvaranje efektnih trening protokola i na integrisanje Power Plate sprava u širi program.