Förbättrad Bentäthet

Förbättrad Bentäthet

Teknologin bakom Power Plate® hjälpte ryska kosmonauter att motstå de negativa effekterna av microgravitation – som kan påverka både bentäthet såväl som muskelstyrka. Idag påvisar oberoende studier Power Plate® maskinens potential att öka bentäthet och förbättra muskelstyrka.