Power Plate my7

proMOTION™ Teknologi

Få Grepp Om Din Träning

my7 är den första hemmamaskinen med proMOTION Dynamic Vibration-tekniken för träning av hela kroppen. proMOTION erbjuder möjlighet till ännu fler dynamiska rörelser. Tack vare de höghållfasta Vectran-vajrarna optimeras överföringen av vibrationer från plattformen direkt till den utvalda muskeln för ännu bättre resultat. Så du kan nu utföra traditionella dynamiska rörelseövningar som bicep curls, axelpress och roddövningar med de extra fördelar som Advanced Vibration Technology™ ger – muskelreflexer som stimuleras så ofta som 30 till 40 gånger per sekund – allteftersom din träning framskrider.

För mer information, besök www.powerplate.com/my7.