Power Plate Partners: Slovakia

Partneri

Spoločnosť Power Plate International je hrdá na to, že spolupracuje s niektorými svetovými vedúcimi spoločnosťami, ako sú Athletes Performance a ďalšie. [viac]