Man demonstrating woodchop exercise on Power Plate

Svetový favorit

Spoločnosť Power Plate International má popredné postavenie v oblasti produktov a služieb Acceleration Training™. Naše odborné znalosti sa zakladajú na mnohých rokoch produktovej inovácie, publikovaného vedeckého výskumu a praxe založenej z dôkazov.