Learn the Controls my3

Naučte sa prístroj ovládať

my3™

  1. On/Off - Toto tlačidlo spustí a zastaví stroj.
  2. čas -yberte 30 alebo 60 sekúnd. Môžete tiež vykonávať cvičenia po dobu 45 sekúnd nastavením stroja na 60 sekúnd a zastavenie cvičení, kedy je 15 sekúnd.
  3. Amplitúda - amplitúda je výška vibrácií. Začnite s nízkou, ak robíte masáž.
  4. Opakovanie - Po nastavení sú naprogramované, môžete stále reštartovať počítač púhym stlačením oboch tlačidiel po opakovanom.