Power Plate my5

Naučte sa prístroj ovládať

my5™

  1. Start / Stop
  2. Quickstart Buttons (tlačidlá pre rýchly štart) - Vyberte prednastavenie, zaujmite polohu a stlačte štart.
  3. Time (čas) - Vyberte 30 alebo 60 sekúnd.
  4. Frequency (frekvencia) - Rýchlosť vibrácií. Začnite na 30 Hz, výnimkou je masáž. Frekvenciu meňte po 1 Hz pomocou tlačidiel plus a mínus.
  5. Amplitude (amplitúda) - Úroveň vibrácií. Začnite s nízkou úrovňou, výnimkou je masáž.
  6. Repeat (opakovať) - Stlačením začnete znova pri zachovaní rovnakého nastavenia.