Naučte sa prístroj ovládať

pro5™

  1. Stlačte tlačidlo štart (start)
  2. Vyberte frekvenciu (frequency)
  3. Vyberte čas (time)
  4. Vyberte amplitúdu (amplitude)
  5. Zopakujte (repeat)