Fyzikálne vedy v zjednodušenej podobe.

Pretože každý nie je vedec, uľahčili sme veci tým, že sme vytvorili G-Factor™, naše progresívne meranie vibračných síl. Pro7™ vie, kedy je čas zvýšiť intenzitu cvičenia a sám sa automaticky nastaví. Pro7 aplikuje gravitačné sily na telo. Pri najvyššom nastavení produkuje odpor v hodnote päťnásobku Vašej hmotnosti.

Objednávejte na +421 244 371 429