Power Plate with XYZ axes overlay

Naozajstné cvičenie v 3D

Prístroj Power Plate® ponúka tri-planárne vibrácie, čo znamená, že sa pohybuje v všetkých troch rovinách presne takým spôsobom, k akému je prispôsobené ľudské telo. Čistým výsledkom je potom neuveriteľné zlepšenie sily a výkonu.