Time,Can you spare a minute?

Čas

Máte minútku?

Cvičenie nenesie názov Acceleration Training™ pre nič za nič. Cviky na prístroji Power Plate® sú tak rýchle preto, že celotelové vibrácie spôsobujú, že sa do každého cvičenie zapája viac svalových vlákien. Keď prístroj nastavíte na frekvenciu 30 Hz na dobu 30 sekúnd a vykonávate cvičenie, predstavte si, koľkokrát vaše svaly na vibrácie reagujú…