y=sin(x) and graph on chalkboard

Frekvencia

Je rýchlejší lepší?

Frekvencia znamená, koľkokrát za sekundu sa povrch plošiny pohne. Prístroje Power Plate sa dajú nastaviť na frekvenciu od 25 do 50 Hz. Aký je rozdiel? Vyššie nastavenie je lepšie pre masáž, ku stimulácii obehu, pričom nižšie nastavenie je lepší silový a balančný tréning a tréning jadra tela.