Woodcut of Sir Isaac Newtown

Nechajte sa uviesť do pohybu

Sila = hmota x zrýchlenie

Sir Izák Newton by prístroj Power Plate® miloval. Jeho druhý zákon vysvetľuje, ako cvičenie Acceleration Training™ funguje. Sila sa vytvára zrýchlením pohybu tela (predstavených hmotou v rovnováhe). Namiesto aby sme pridali závažia, jednoducho vás uvedieme do pohybu a vytvoríme tak silu rovnajúcu sa šiestim G.