Core Fundamentals (Základy pre jadro)

Fitness & Performance

Tento kurz je idelány pre fitness profesionálov všetkých úrovní a uvádza vás do teórie a použitia cvičenia Acceleration Training. Tento jednodňový kurz sa venuje predovšetkým praktickému použitia odporúčaných cvičení. Časť kurzu sa venuje tiež biomechanike, neurofyziológii a tvorbe programov.