Integration (Integrácia)

Fitness & Performance

Prehĺbte svoje vedomosti cvičenia Acceleration Training™ s týmto kurzom pre pokročilých, ktorý je určený tým, ktorí absolvovali kurz Core Fundamentals. Prevažne praktický kurz, ktorý sa zameriava na tvorbu efektívneho tréningového protokolu a integrácie prístroja Power Plate do širšieho programu.