Transparent person front view

Zvýšený obeh

Vibrácie, ktoré produkuje prístroj Power Plate®, stimulujú pumpovací účinok svalov, čím sa okamžite zvýši prietok krvi. Tým sa môže zlepšiť schopnosť organizmu prenášať kyslík a živiny do celého tela a podporiť účinnejšie rozptýlenie odpadových látok, ako je kyselina mliečna.